Scroll To Top

MARCEL DE ZWAAN

Marcel was betrokken bij grensverleggende zaken zoals de introductie van gratis internet (Ilse/Wanadoo), de opkomst van de imagorechten in het betaalde voetbal (de Croky-affaire), de introductie van databankbescherming (Telegraaf/ NVM) en van het volgrecht (Simonis & Buunk/Pictoright). 

Marcel is lid van het College van Toezicht Auteursrechten en bestuurslid van de Vereniging voor Auteursrecht. Daarnaast is hij redactievoorzitter van het tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht (AMI) en auteur van het boek “Geen beelden Geen nieuws". Marcel was partner bij Houthoff Buruma en werkte bij het Holland Festival. 

MONICA BREMER

Monica is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, waaronder good governance. Zij heeft veel ervaring met fusies, samenwerkingsverbanden en geschillen in de non-profit, cultuur- en zorgsector. Naast haar werkzaamheden als advocaat vervult Monica diverse toezichtfuncties (De Groene Amsterdammer en VPRO). Van 2015-2019 was Monica als toezichthouder lid van de Raad van de Orde van de Amsterdamse Orde van Advocaten. Zij heeft gedoceerd bij diverse postacademische opleidingen, geeft regelmatig gastcolleges en treedt op als moderator. Van 2007-2012 is Monica als universitair docent (Kunst & Recht) aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam verbonden geweest. Monica staat op de lijst van te benoemen personen in procedures bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam en is aangesloten bij de Stichting Rimari.

Monica Bremer

mbremer@bremerdezwaan.nl 
+31622795277

LinkedIn Profiel