Scroll To Top

MARCEL DE ZWAAN

Marcel was betrokken bij grensverleggende zaken zoals de introductie van gratis internet (Ilse/Wanadoo), de opkomst van de imagorechten in het betaalde voetbal (de Croky-affaire), de introductie van databankbescherming (Telegraaf/ NVM) en van het volgrecht (Simonis & Buunk/Pictoright). 

Marcel is lid van het College van Toezicht Auteursrechten en bestuurslid van de Vereniging voor Auteursrecht. Daarnaast is hij redactievoorzitter van het tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht (AMI) en auteur van het boek “Geen beelden Geen nieuws". Marcel was partner bij Houthoff Buruma en werkte bij het Holland Festival. 

MONICA BREMER

Monica is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, waaronder good governance. Zij heeft veel ervaring met fusies, samenwerkingsverbanden en geschillen in de non-profit, cultuur- en zorgsector. Naast haar werkzaamheden als advocaat vervult Monica diverse toezichtfuncties (Amsterdamse Orde van Advocaten, De Groene Amsterdammer, VPRO en het Bijbels Museum/Cromhouthuizen). Zij heeft gedoceerd bij diverse postacademische opleidingen en geeft regelmatig gastcolleges. Van 2007-2012 is Monica als universitair docent aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam verbonden geweest ten behoeve van het mastervak Kunst, Recht en publieke/private financiering. Monica is lid van de vereniging Kunst en Recht, de Vereniging Corporate Litigation en de kamer Onderzoek & Waarheidsvinding van het IFFC. Monica staat op de lijst van te benoemen personen in procedures bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam en is aangesloten bij de Stichting Rimari.

Monica Bremer

mbremer@bremerdezwaan.nl 
+31622795277

LinkedIn Profiel